FWK3E991600VERZ

Kataloge

Katalog 2 - Leitungsführung tehalit

Produktdatenblätter

Produktdatenblatt für Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x160mm L=1m verzinkt, Stand: 18.06.2021
Produktdatenblatt FWK3E991600VERZ
Produktdatenblatt für Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x160mm L=1m verzinkt, Stand: 18.06.2021

Referenzen